stetoskop

Specjalistyczny Gabinet
Endokrynologiczny
dr n. med. Grzegorz Kulig

Rok założenia
1999

Biopsje

Wykonujemy biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG:

 • tarczycy
 • węzłów chłonnych szyjnych
 • ślinianek
 • skóry i tkanki podskórnej

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) tarczycy

Badanie polega na pobraniu materiału komórkowego z badanego narządu poprzez nakłucie igłą. Pobrany podczas biopsji materiał komórkowy, po odpowiednim przygotowaniu, oceniany jest pod mikroskopem przez lekarza patomorfologa. O kwalifikacji do biopsji tarczycy decyduje obraz ultrasonograficzny uwidocznionej zmiany ogniskowej, uzupełniony oceną kliniczną pacjenta.

Biopsję tarczycy należy wykonać w przypadku:

 • Zmiany ogniskowej o średnicy > 1 cm
 • Niezależnie od rozmiarów zmiany ogniskowej, kiedy badanie lekarskie i/ lub badanie USG potwierdza obecność cech wzmożonego ryzyka złośliwości

Przeciwskazania do zabiegu

- ropne infekcje skóry okolicy szyi

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przygotowania do zabiegu wymagają pacjenci stosujący leki przeciwkrzepliwe. Przed planowaną biopsją tarczycy należy odstawić:

 • Heparynę drobnocząsteczkową na 8 godzin
 • Dabigatran (Pradaxa) na 12 godzin
 • Rywaroksaban (Xarelto) na 24 godziny
 • Leczenie acenokumarolem i warfaryną nie stanowi przeciwskazania bezwzględnego do wykonania BAC. Przed badaniem należy jednak oznaczyć poziom INR i skonsultować się z lekarzem.

Pozostali pacjenci nie wymagają specjalnego przygotowania.

Przebieg zabiegu

Pacjent leży na plecach z odsłoniętą szyją. Po dezynfekcji skóry w dolnej części szyi, pod kontrolą obrazu USG, cienką (0.4-0.7mm) igłą nakłuwa się każdą z wytypowana wcześniej zmian. Nakłucia zmian ogniskowych w tarczycy dokonuje się przez skórę. Podczas wkłucia należy się powstrzymać od mówienia i połykania.

Możliwe powikłania:

 • krwiak podskórny
 • ból w miejscu nakłucia

Pacjent wyraża świadomą zgodę na proponowany zabieg biopsji tarczycy, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgody pacjenta.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy gabinetu:

Godziny otwarcia gabinetu:
Poniedziałek i czwartek 8.00 – 19.00
Wtorek, środa i piątek 8.00 – 14.00

W sytuacjach pilnych możliwość wizyty poza stałymi godzinami konsultacji.

 

Specjalistyczny
Gabinet Endokrynologiczny
dr n. med. Grzegorz Kulig

Gabinety Lekarskie Altamedica
ul. Tenisowa 1/U4
71-073 Szczecin

Administratorem danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Grzegorz Kulig, ul. Milczańska 3/9, 70-117 Szczecin, NIP: 9551651784, telefon: 724 500 404, e-mail: info@endokrynolog-szczecin.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności »

Projekt i wykonanie Net Partners